K O N T A K T

Adres do korespondencji:

Gospodarstwo Agroturystyczne "Bondówka"
Dariusz Wiącek
Teremiski 2, 17-230 Białowieża

(+48) 600 289 373
bondowka@gmail.com

LOKALIZACJA - GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "Bondówka" W SAMYM ŚRODKU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ